Hur går det med Antologin – Liv i gränsland?

En lägesbeskrivning i mitten av april 2020

Kung Corona har tagit makten från människorna och hela världen står On Hold. Den öppna och till synes obefintliga gränsen mellan Sverige och Finland är numer tydlig och stängd. Många av oss befinner sig i en mer eller mindre ofrivillig isolering. Men arbetet med antologin går vidare i det tysta. På förlaget i Kolari jobbar man för fullt med att ställa samman allt material.

Texterna, likaså en del bilder är inlämnade till förlaget. Fyrtiotre författare och femtiofem texter - medverkar. Förutom huvudkärnan – texterna - kommer boken att innehålla en dikt av Bengt Pohjanen. Bertil Isaksson kommer att guida oss igenom Tornedalens historia, för att knyta samman allt. Bengt Pohjanens och Bertil Isakssons texter kommer på både svenska och finska. Författarna presenteras kort, på både svenska och finska - de är alltså översatta till det ena eller det andra språket.

Själva texterna kommer att presenteras på det/de språk de är skrivna, samlade i tre block: finska och meänkieli - meänkieli/finska plus svenska - svenska. De är alltså inte översatta. Vardagen i Tornedalen är fylld av de tre språken, och det känns som en särskild poäng att låta dem ta plats i boken, av sin egen kraft.

Så ser planen ut just nu - men den kan komma att ändras när vi sett hur den första versionen av bokens inlaga ser ut. Ni vet alla hur läget i världen är - det mesta är inställt. Vi vet alltså inte om planerade event kommer att bli av i sommar. Mest troligt: inte. Frågan är därför när, var och hur Boksläppet blir; vi måste leva i ovisshet att tag till och besvara frågan senare.

Men en bok blir det. 

För Redaktionen

Monika Loiksaar Lund

Klicka här för all utförlig information och FAQ (pdf)

© 2019 by L. F. Huhta created with Wix.com